REGLAMENT LAND ROVER PARTY 2021

DESCARREGA EL REGLAMENT EN PDF

(Actualitzat el 8 de abril de 2021)

La inscripció i la participació a la Land Rover Party 2021 implica l’acceptació del present reglament. Cada participant ha d’acceptar, respectar i seguir aquestes regles en benefici de tots els altres participants, del medi ambient i del bon desenvolupament de l’activitat.

PREÀMBUL: La Land Rover Party és una concentració de vehicles de la marca Land Rover que es celebra els dies 24, 25 i 26 de setembre de 2021 a la finca “Les Comes” a la població de Súria (Barcelona). Aquesta activitat és de caràcter lúdic-festiu, no es tracta en cap cas d’una competició o prova esportiva.

 

ARTICLE 1 – INSCRIPCIÓ

Els participants es podran inscriure o bé a través de la pàgina web www.landroverparty.com, o bé presentant-se a “Les Comes” durant el mateix cap de setmana de la concentració. Les inscripcions a través de la web oficial s’obriran el 11 de maig de 2021 i es mantindran obertes en línia fins el 19 de setembre de 2021. A partir d’aquest moment només es podran tramitar inscripcions in-situ a Les Comes durant el mateix cap de setmana de l’esdeveniment dins el següent horari establert, el divendres 24 de setembre a partir de les 09:00h i fins les 21:00h, el dissabte 25 de setembre de 9:00h a  19:00h, i el diumenge 26 de setembre de 9:00h a 14:00h.

 

ARTICLE 2 – PREUS PARTICIPANTS

Els preus dels participants inclouen l’accés d’un vehicle i un conductor. Els acompanyants que vagin dins d’un vehicle participant (màxim 4 per vehicle), hauran de pagar in-situ a Les Comes l’import corresponent a la seva entrada:

El preu per vehicle participant si reserves online fins el 3 de setembre de 2021 és de 70 € un dia amb accés a pistes i 95 € * dos o tres dies amb accés a pistes. Del 4 de setembre al 19 de setembre (últim dia per inscriure’s online), el preu serà de 85 € un dia amb accés a pistes, 115 € * dos o tres dies amb accés a pistes. A partir del 19 de setembre només es permetran inscripcions in-situ el mateix dia de l’esdeveniment a Les Comes amb les següents tarifes: 100 € un dia amb accés a pistes i 135 € * dos o tres dies amb accés a pistes.

El preu de l’acampada (per a 1 o 2 nits indistintament) és de 30 € per cada “vehicle” que accedeixi a la Zona d’Acampada.

L’acampada extra que inclou la nit de dijous a divendres i de diumenge a dilluns, té un preu extra de 20 € que s’ha de pagar in-situ el mateix dia de l’esdeveniment a Les Comes.

*El preu per accedir a les pistes es el mateix 2 o 3 dies. És un preu únic de cap de setmana.

**S’entén com a “vehicle”, caravanes, turismes, autocaravanes, remolcs i qualsevol altre tipus de vehicle o equipament que ocupi un espai extra a la zona d’acampada del participant.

**El preu de l’acampada és el mateix si et quedes a pernoctar 1 o 2 nits. (Preu únic).

La inscripció online permet inscriure 1 “vehicle” a la Zona d’Acampada i inclou el vehicle i una tenda. A partir del 2n “vehicle”, es pagarà in-situ a Les Comes el mateix dia de l’esdeveniment.

 Només els usuaris de vehicles Land Rover es poden inscriure com a participants i accedir a pistes.

 

2.1 – PREUS VISITANTS I ACOMPANYANTS

– S’entén per Acompanyants les persones que van dins d’un vehicle participant a excepció del conductor (màxim 4 pax. per vehicle)

– S’entén com a Visitants les persones amb accés al recinte de Les Comes i totes les activitats de l’esdeveniment excepte les que requereixin la utilització del seu vehicle (camins i pistes 4×4).

– Visitants / Acompanyants de 3 anys o menys GRATIS.

– Visitants / Acompanyants de 4 a 11 anys paguen 5 € per tot el cap de setmana.

– Visitants / Acompanyants majors de 12 anys paguen 10 € per tot el cap de setmana.

– Preu acampada visitants: 30€* per vehicle.

* El preu de Visitant / Acompanyant és únic i dóna accés a Les Comes tots els dies de l’esdeveniment en l’horari programat: (divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de setembre. No hi ha tarifes d’1 sol dia.

* Els participants tenen prioritat per acampar a Les Comes, només hi haurà possibilitat d’acampar com a visitant si el mateix dia de l’esdeveniment encara hi ha espai disponible a la “Zona d’Acampada” habilitada per l’organització. L’organització decidirà si queda o no espai en aquesta zona.

* El preu d’acampada de Visitant inclou 1 “vehicle” i una tenda. S’entén com a “vehicle”, caravanes, turismes, autocaravanes, remolcs i qualsevol altre tipus de vehicle o equipament que ocupi un espai extra a la zona d’acampada del participant. Per cada “vehicle” que accedeixi a la Zona d’Acampada s’haurà d’abonar el preu d’un vehicle extra (30 €).

 •  A la carpa d’inscripcions de la Land Rover Party es subministrarà un braçalet d’identificació a cada un dels participants, acompanyants i visitants, el qual donarà accés a les instal·lacions i activitats.
 • El preu inclou l’accés lliure a totes les activitats sempre que es respecti l’horari i el programa facilitat per l’organització.
 • No està inclòs qualsevol tipus de servei de restauració (restaurant, bar, begudes, etc.)
 • Els Visitants i / o persones que no disposin d’un vehicle Land Rover hauran de deixar el seu vehicle al pàrquing habilitat per a ells i accediran a les instal·lacions i activitats a peu.
 • Els Visitants i / o persones que no tinguin un vehicle Land Rover NO podran participar en les activitats que requereixin la utilització expressa del vehicle (circulació per pistes, escola de conducció, etc…).

 

ARTICLE 3 – VEHICLES

Pot inscriure’s a la Land Rover Party i accedir a les pistes, qualsevol vehicle de la marca Land Rover.

*NO s’acceptaran inscripcions en cap cas de vehicles que no siguin Land Rover.*Per a qualsevol dubte sobre vehicles amb accés a pistes consultar  l’organització.

Tots els vehicles participants han de tenir actualitzat el permís de circulació, la ITV i l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria. Així mateix, dins el recinte de “Les Comes” només podran conduir els participants que tinguin el permís de conduir vigent.

La documentació original del vehicle i el permís de conducció s’han de dur a sobre el dia de l’esdeveniment i l’organització es reserva el dret de demanar-la en qualsevol moment. En cas de no tenir-los o de dubtes sobre la seva vigència/autenticitat, l’organització tindrà tot el dret a denegar la participació del vehicle o conductor.

Tots els vehicles participants que accedeixin a pistes i que portin un winch integrat en el vehicle han de tenir obligatòriament eslinga. Si no en porten no se’ls permetrà l’accés a les pistes.

 

 ARTICLE 4 – RESPONSABILITATS

Tots els participants han de respectar i seguir les indicacions de l’organització.

 • Cada participant serà responsable dels danys i/o desperfectes que pugui ocasionar a les instal·lacions a causa d’un mal ús de les mateixes o el no seguiment de les indicacions de l’organització. S’aplicarà, en cas necessari, l’article del codi de circulació vigent pel que fa a la taxa d’alcoholèmia màxima permesa per a l’ús d’un vehicle.
 • L’organització pot denegar l’ús de les instal·lacions o la circulació per les mateixes a un participant que no respecti les indicacions de l’organització.
 • El participant és conscient i assumeix els riscos que suposa prendre part en algunes de les activitats tant per al seu vehicle com per als seus ocupants.
 • Cada participant és responsable de complir la norma establerta pel govern corresponent respecte a la distància de seguretat i l’ús de material de protecció (Ex. Mascaretes) per protegir la seva salut i la de tots els assistents d’infeccions víriques tipus Covid-19 i de qualsevol altra infecció o malaltia contagiosa. Haurà de seguir en tot moment les indicacions que l’organització prengui al respecte i respectar els cartells corresponents.
 • Els nens estan sota la tutela i responsabilitat dels seus pares, també dins de les zones habilitades per a ells.
 • Els animals domèstics han d’estar vigilats, lligats i sota la responsabilitat del seu propietari. Els animals perillosos hauran de portar posat el morrió corresponent.
 • Queda prohibida la venda de productes o serveis a tota la finca a excepció dels que estiguin expressament permesos per l’organització.
 • Tots els vehicles participants que accedeixin a pistes i que portin un winch integrat en el vehicle han de tenir obligatòriament eslinga. Si no en porten no se’ls permetrà l’accés a les pistes.

Els participants, acompanyants i visitants han d’acceptar i s’han de comprometre a respectar i complir el REGLAMENT DE L’ESDEVENIMENT així com les NORMES DE SEGURETAT, RISCOS I CONDICIONANTS DE L’ESDEVENIMENT.

 

ARTICLE 5 – CIRCULACIÓ PER PISTES

Totes les rutes han estat preparades, reconegudes i marcades segons el tipus de dificultat per l’organització. A causa de que hi ha algunes pistes amb terreny pedregós aconsellem revisar les pressions dels pneumàtics.

 • L’organització té el dret a tancar l’accés o modificar el recorregut inicial per motius de seguretat, o bé per condicions climatològiques adverses.

Alguns dels trams poden ser de doble sentit, pel que serà necessari extremar les mesures de precaució.

 • En tot moment s’ha de respectar la senyalització del recorregut. No s’ha de treure ni canviar de sentit les fletxes, no s’han d’obrir ni tancar cadenes, tanques o filats que delimitin una zona.
 • Està totalment prohibit circular per fora de les pistes senyalitzades i/o camp a través.
 • L’accés a les pistes està estrictament prohibit als vianants.
 • Per seguretat les pistes es tancaran a partir de les 18:30h el divendres i el dissabte i a les 18:00 diumenge. No està permesa la circulació per pistes de nit.

 

ARTICLE 6 – CIRCULACIÓ PEL RECINTE

La velocitat màxima permesa per circular per les zones d’accés a les instal·lacions, pàrquing o zona d’acampada és de 10 km/h.

La màxima durant el recorregut per pistes és de 30km/h.

No està permesa la circulació de vehicles ja siguin motoritzats o no motoritzats dins de la finca, inclosa la Zona d’Acampada, les pistes, els aparcaments, la Zona Comercial, ni cap altra zona dins del recinte on es celebra l’esdeveniment. Aquesta prohibició no afecta els vehicles 4×4 que participen en l’esdeveniment amb un nombre de dorsal assignat ni al personal de l’organització o altres vehicles que hagin estat expressament autoritzats. L’incompliment d’aquesta norma pot portar a l’expulsió del participant o visitant que la incompleixi.

 Atenció!

S’ha de circular amb precaució i a una distància de seguretat prudencial de 15-20 metres respecte el cotxe del davant. La prioritat en les zones d’accés, acampada i/o pàrquing serà sempre del vianant.

Passades les 22:00h no es podrà circular per la zona d’acampada. Si algú arriba després de l’hora límit, haurà de deixar el seu vehicle al pàrquing habilitat per l’organització.

En cap cas l’organització de Land Rover Party serà la responsable d’un accident de circulació causat per una persona aliena a la mateixa.

 

6.1 ACCIDENTS

En cas de tenir un accident, el mateix participant es farà càrrec dels danys materials que pugui haver ocasionat al seu vehicle.

En cas que l’accident sigui entre dos o més vehicles, es procedirà de la manera habitual i legal, omplin entre tots els implicats un informe “amistós” d’accident. En cap cas l’organització de ” Land Rover Party ” serà la responsable d’un accident de circulació causat per una persona aliena a la mateixa.

 

ARTICLE 7 – MEDI AMBIENT

Està totalment prohibit tirar qualsevol tipus de residu a terra. Hi haurà distribuïdes per tot el recinte papereres i cubells d’escombraries; es facilitarà a qui ho desitgi bosses d’escombraries que, un cop utilitzades, han de dipositar-se al lloc habilitat (demanar a l’organització).

A causa de la proximitat d’una zona forestal, no està permès fer foc a cap punt de Les Comes. Només, en el cas de disposar, físicament, d’un permís del DARP, específic per als dies i la ubicació de Les Comes, s’acceptarà tal tipus d’activitat. Qualsevol tipus d’activitat sense permís, serà denunciada a les autoritats pertinents amb la sanció corresponent a càrrec del responsable de l’incident.

 

ARTICLE 8 – EXCLUSIÓ

L’organització es reserva el dret d’excloure definitivament de ” Land Rover Party ” a tota aquella persona que el seu comportament o conducta perjudiqui el bon funcionament de la concentració, el seu reglament o les seves normes de seguretat.

Per exemple:

 • Actitud perillosa i/o temerària amb risc per a les persones.
 • Actitud violenta i agressiva cap als altres participants.
 • No respectar el reglament.
 • No portar a sobre la documentació del vehicle o del conductor, o que aquesta no estigui en regla.
 • Circular fora de les pistes, camp a través o de nit per les pistes.
 • Conduir pel recinte en estat d’embriaguesa o sota els efectes de drogues.
 • No complir les normes de salut pública del govern corresponent.

En cas de ser exclosos de l’esdeveniment, no es retornarà l’import total ni parcial de l’entrada.

 

ARTICLE 9 – POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

A causa de la situació del Covid-19, s’amplia el període de devolució en cas de cancel·lació fins a l’10 de setembre. A partir del 11 de setembre, no
es retornarà l’import de la inscripció.

Així i tot, en cas d’anul·lació de l’esdeveniment per culpa de les restriccions del Covid-19, es retornarà el 100% de l’import de la inscripció a tots
els participants sigui quina sigui la data en què aquesta es produeixi.

 

ARTICLE 10 – ZONA D’ACAMPADA

Les Comes ofereix una àmplia zona d’acampada amb banys i dutxes perquè la seva estada sigui el més confortable possible. No es pot acampar en un altre lloc dins de la finca que no sigui l’habilitat per a aquest fi.

La zona d’acampada té límit de capacitat. En el moment que l’organització comuniqui a través de la web oficial que aquesta zona està completa, ja no s’acceptaran més participants ni visitants en aquesta zona ni es podrà tramitar la seva reserva a través de la web ni in-situ a Les Comes el mateix dia de l’esdeveniment ni de qualsevol altra forma.

RECORDEM QUE ÉS UNA ZONA D’ACAMPADA, NO ÉS UN CAMPING

No s’ofereix servei d’electricitat.

– Queda prohibit l’ús de generadors a partir de les 23:00h

– No es podrà accedir a la zona d’acampada sense abans haver realitzat correctament la inscripció.

– Els usuaris han d’abstenir amb caràcter general de realitzar activitats que puguin resultar molestes per al conjunt dels acampats.

– Queda totalment prohibida la circulació o passeig d’animals per la zona d’acampada a no ser que no vagin correctament lligats, sent el propietari el responsable de l’incompliment d’aquesta norma.

– Els animals perillosos hauran de portar posat el morrió corresponent.

– Queda prohibit dins de la zona d’acampada tot tipus de jocs que puguin molestar altres usuaris.

– Queda prohibit l’ús d’aparells de música a la zona d’acampada.

– Queda prohibit fer a terra barbacoes o qualsevol tipus de foc.

– Queda prohibit llençar escombraries, deixalles o buidar el bany químic.

– Queda totalment prohibit rentar qualsevol altre objecte que no sigui un estri de cuina al rentaplats, així com utilitzar els rentamans i les dutxes com a rentaplats.

QUALSEVOL INCOMPLIMENT D’AQUESTA NORMATIVA SUPOSARÀ L’EXPULSIÓ DEL RECINTE DE LES PERSONES IMPLICADES.

  

ARTICLE 11 – ASSEGURANÇA D’ACTIVITAT

La societat Promotor Les Comes Special Events S.L., com a organitzadora de l’esdeveniment, té contractada una assegurança de responsabilitat civil Nº 83450708 contractada amb la companyia asseguradora AXA.

 

ARTICLE 12 – DRETS DE L’ORGANITZADOR

L’organitzador no es fa responsable de cap tipus d’accident del que el participant pugui ser víctima o causa.

L’organitzador es reserva el dret de modificar aspectes relatius a la ubicació dels serveis, recorreguts, horaris, activitats etc.

En qualsevol moment, l’organitzador es reserva el dret de cancel·lar o suspendre temporalment l’esdeveniment, i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el transcurs del mateix.

Si es cancel·la l’esdeveniment per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) que impedissin la seva celebració el dia indicat, en aquest cas l’organitzador no retornarà l’import de les inscripcions.

L’organitzador es reserva el dret de canviar (eliminar, afegir o modificar articles) d’aquest reglament per imposició legal.

L’organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment.

  

ARTICLE 13 – PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

Durant l’esdeveniment hi haurà presència de vehicles i personal de l’organització convenientment identificats per ajudar al bon desenvolupament del mateix.

L’Organització també instal·larà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i posarà personal degudament identificat als llocs que consideri convenient i/o li sigui possible. La major part d’aquests cartells són d’ajuda o merament informatius, a excepció dels que facin referència a temes o indicacions de salut, en aquest cas seran d’obligat compliment.

La Policia Local dels Municipis, Mossos d’Esquadra i Bombers seran informats i alertats amb antelació de la celebració de l’esdeveniment.

L’Organització disposarà d’un servei mèdic a “Les Comes” durant l’horari de l’obertura i tancament dels recorreguts i pistes que centralitzarà i coordinarà el servei d’assistència mèdica. Aquest servei estarà format per metges, infermers, ambulàncies i un hospital mòbil i servei de primers auxilis.

L’Hospital General de Manresa serà degudament informat prèviament de la celebració de l’esdeveniment amb una carta on es detallaran els horaris de l’esdeveniment i persona de contacte en cas d’emergència.

A causa del tipus d’activitat que es durà a terme en aquest esdeveniment l’organització adverteix dels riscos a tots els participants /visitants i especialment a les persones que puguin tenir problemes d’esquena, asma, malalties cardíaques o dones en possible estat d’embaràs. És a dir, que qualsevol participant/visitant tant de les activitats físiques com de la resta d’activitats, ho fa sobre la seva pròpia responsabilitat. Així mateix, els participants/visitants que puguin tenir qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància mèdica o alimentària hauran de comunicar-ho als Serveis Mèdics abans de l’esdeveniment.

A la Carpa d’Inscripcions es lliurarà al participant/visitant juntament amb el full d’exoneració, un fullet informatiu de seguretat per als assistents a Les Comes on consten les directrius bàsiques en cas d’emergència i un mapa de la finca, NORMES DE SEGURETAT, RISCOS I CONDICIONANTS DE L’ESDEVENIMENT.

 

ARTICLE 14 – DRETS D’IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment l’enregistrament total o parcial de la seva participació en ell, dóna el seu consentiment perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de l’esdeveniment en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, fotos, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica.

 

ARTICLE 15 – LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la U.E. 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades personals que vostè ha facilitat han estat aportats lliurement i que ha estat informat de manera inequívoca sobre la finalitat de la recollida. Els mateixos Seran incorporades a un fitxer de tractament de l’empresa Promotor Les Comes Special Events, S.L. Vostè podrà en tot moment exercir els drets que li emparen les normatives de protecció de dades, d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició, limitació i dret de l’oblit sobre les seves dades personals per escrit a Promotor Les Comes Special Events, S.L.  Pol. Ind. El Cortès 12 08262 Callús amb còpia de la seva identificació, vostè pot llegir tota la nostra política de privacitat en el següent link.